Ομιλητές

Δημήτριος Καρλής

Δημήτριος Καρλής

Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Δημήτρης Καρλής είναι Καθηγητής Στατιστικής στο Τμήμα Στατιστικής, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος του Tμήματος, ενώ είναι εκ των ιδρυτών της ερευνητικής ομάδας AUEB Sports Analytics Group. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, σε θέματα Βιοστατιστικής, Υπολογιστικής Στατιστικής, μοντέλα για τη μελέτη συσχετίσεων, Στατιστικής Μοντελοποίησης με εφαρμογές σε διάφορες επιστήμες. Έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης σε διάφορες επιστημονικές οργανώσεις. Παράλληλα με την κύρια ερευνητική δραστηριότητά του έχει εργαστεί σε διάφορα έργα που αφορούν επίσημες στατιστικές, κλινικές δοκιμές, χρηματοοικονομικές μελέτες κ.α. και χρηματοδοτήθηκαν από ιδιωτικούς και δημοσίους/ευρωπαϊκούς φορείς.