Ομιλητές

Erana Stennett

Erana Stennett

Διευθύντρια Bloomberg Media Initiative Αφρικής

Η Erana Stennett έχει διαγράψει διαπρεπή πορεία στον κυβερνητικό, τον μη κερδοσκοπικό και τον εταιρικό τομέα. Επί του παρόντος διαχειρίζεται την εταιρική δωρεά του Bloomberg στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας Bloomberg Media Initiative Africa (BMIA), μέρος του παγκόσμιου εκπαιδευτικού προγράμματος του Bloomberg για την επιχειρηματική και οικονομική δημοσιογραφία (Global Business and Financial Journalism Education Program), με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικής και οικονομικής πληροφόρησης σε όλο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία BMIA δραστηριοποιείται σήμερα σε οκτώ χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Μεταξύ 2001-2021, η Erana υπήρξε επικεφαλής της εταιρικής δωρεάς του Bloomberg στην Αμερική. Είναι μέλος ανώτερων ηγετικών ομάδων του Bloomberg, συμπεριλαμβανομένου του Senior Women’s Forum (Φόρουμ Γυναικών σε Ανώτερες Διοικητικές Θέσεις) του Bloomberg και του Multicultural Leaders Forum (Φόρουμ Πολυπολιτισμικών Ηγετών), ενώ συμμετέχει και σε διάφορα μη κερδοσκοπικά συμβούλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Erana κατείχε επίσης ανώτερες θέσεις στην κυβέρνηση της Νέας Υόρκης και στον μη κερδοσκοπικό τομέα.