ΕΓΓΡΑΦΗ

Ομιλητές

Suzanne Clarke

Suzanne Clarke

Ερευνήτρια, Έρευνα και Ανάπτυξη, BBC

Ως ερευνήτρια σχεδιασμού στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του BBC, η Suzanne Clarke θα παρουσιάσει τα ευρήματα που προέκυψαν από το "News for All", ένα έργο που επικεντρώνεται στον αντίκτυπο της δημοσιογραφίας στις περιθωριοποιημένες κοινότητες. Στη διάρκεια της καριέρας της, έχει αφοσιωθεί στη συμπερίληψη ανθρώπων με πραγματικά προβλήματα στη διαδικασία του σχεδιασμού. Αυτό σημαίνει ότι δεν ζητά απλώς την έγκρισή τους στο τέλος ενός έργου, ούτε αναθέτει τη λήψη αποφάσεων σε μια ομάδα ανθρώπων που σκέφτονται και δρουν με τον ίδιο τρόπο. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει την ενδελεχή διερεύνηση και την ακριβή αποτύπωση του τρόπου με τον οποίο επηρεάζονται οι άνθρωποι από τον σχεδιασμό και την τεχνολογία.

Συμμετέχει...