Εμπιστεύεστε τη δημοσιογραφία; Αν όχι, γιατί; Αν ναι, γιατί;

Απόψεις

17/12/2021 11:56 μμ.
I trust that good journalism will always be necessary. I trust that good journalism always survives through the smokescreen of propaganda.
Evora
Writer