Πρόγραμμα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ
345 min
11:15 - 17:00 EET
29 Sep.
European Press Prize Community Event 2023
Προσθήκη στο ημερολόγιο μου

Πρόκειται για ένα κλειστό πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί ειδικά από και για τα μέλη της κοινότητας του Ευρωπαϊκού Βραβείου Τύπου και το οποίο βασίζεται σε τρεις πυλώνες: έμπνευση, μάθηση και ανταλλαγή γνώσεων. Με την εκδήλωση της Κοινότητας, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Τύπου επιδιώκει να δημιουργήσει έναν χώρο όπου η Κοινότητά του από όλη την ήπειρο μπορεί να συγκεντρωθεί- έναν χώρο όπου οι αξίες συναντώνται, οι ιδέες μοιράζονται και η συζήτηση ενεργοποιείται.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ως εξής:

11.15 - 12.00 EEST | Walk-in και δικτύωση

12.00 - 14.00 EEST | Συνεδρίες έμπνευσης και μάθησης

14.00 - 15.00 EEST | Μεσημεριανό διάλειμμα και δικτύωση

15.00 - 17.00 EEST | Συνεδρίες μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών

17.00 EEST | Συμμετοχή στο γενικό πρόγραμμα του Διεθνούς Forum Δημοσιογραφίας