ΕΓΓΡΑΦΗ

Πολιτική Απορρήτου

To iMEdD (στο εξής «iMEdD» ή «o Oργανισμός» ή «εμείς») αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία διασφάλισης της ιδιωτικότητάς σας και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως υπό την ιδιότητά σας ως εργαζόμενοι, χρήστες της ιστοσελίδας, προμηθευτές, εξωτερικοί συνεργάτες, συμμετέχοντες στα προγράμματα και τις δράσεις του Οργανισμού κτλ.

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο κάθε πιθανής αλληλεπίδρασής σας με τον Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψής σας στην παρούσα ιστοσελίδα, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι o Oργανισμός, δηλαδή η εταιρεία με την επωνυμία “iMEdD – Incubator for Media Education and Development – Aστική μη Kερδοσκοπική Eταiρεία”, με έδρα επί της οδού Σταδίου 3Α, ΤΚ 10562 Αθήνα, με τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 1035100 και με ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στην αναγνώριση σας ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδεικτικά στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο, ηλικία, ο ΑΦΜ, ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, οι φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, οι αριθμοί σταθερού και κινητών τηλεφώνων σας, τραπεζικών/χρεωστικών/ προπληρωμένων καρτών σας, στοιχεία αξιολόγησης, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (πχ log files, cookies κλπ.) και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει την ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EE) 2016/679 (GDPR) και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας.

1.Τρόποι συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων και σκοποί επεξεργασίας

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα χωρίς να σας ζητηθεί κανένα απολύτως προσωπικό σας δεδομένο από τον Οργανισμό, εκτός εάν ρητά προηγουμένως ενημερωθείτε προς τούτο.

Σε αυτή τη περίπτωση, o Οργανισμός θα σας ζητά αποκλειστικώς τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας και να λαμβάνετε τις υπηρεσίες μας. Σε αυτά ανήκουν ενδεικτικά, τα παρακάτω στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμός τηλεφώνου, ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τρόπος χρέωσης που ενδέχεται να περιλαμβάνει και στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή αριθμό λογαριασμού σε περιπτώσεις λήψης εμβάσματος.

Η λήψη των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται κατά κανόνα για τους κάτωθι σκοπούς:

α) για την εκτέλεση μιας μεταξύ μας σύμβασης υπό την ιδιότητα σας ως χρήστη των υπηρεσιών μας ή/και ως προμηθευτή μας

β) με την ιδιότητά σας ως χρήστη της ιστοσελίδας μας ή/και ως ενδιαφερόμενο για τις δράσεις και τα διάφορα προγράμματά μας και

γ) για την εγγραφή στα newsletters του Οργανισμού.

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τη σχέση μας μαζί σας σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιούμε ή τα καταστρέφουμε.

2. Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε καμία προσωπική πληροφορία για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 15 ετών.

3. Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων

Ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Οργανισμός να επεξεργασθεί ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων («ευαίσθητα δεδομένα»). Ευαίσθητα δεδομένα ορίζονται τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή γενετήσιο προσανατολισμό του. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επεξεργασθεί ευαίσθητα δεδομένα τα οποία κάποιος χρήστης έχει καταστήσει δημόσια. Ενδέχεται επίσης να επεξεργασθεί ευαίσθητα δεδομένα, κατά περίπτωση, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Επίσης ενδέχεται να επεξεργασθεί τα ευαίσθητα δεδομένα του χρήστη αν έχει ελεύθερα δώσει την προηγούμενη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή του, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

4. Νομιμότητα της Επεξεργασίας

O Οργανισμός θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας εφόσον πληρούνται τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες νομικές βάσεις επεξεργασίας:

Α. Για την υπογραφή και εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης και την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Β. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο για λόγους συμμόρφωσης με μια νομική υποχρέωσή μας, όπως να εκπληρώσουμε τις φορολογικές και λογιστικές μας υποχρεώσεις.

Γ. Για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα συμφέροντά μας καθώς και τα έννομα συμφέροντα τρίτων υπό την έννοια ενός επιχειρηματικού ή εμπορικού λόγου για να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες υπό τον όρο ότι η επεξεργασία αυτή δεν παραβλάπτει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, όπως παραδείγματος χάριν για να σας παρέχουμε αποτελεσματική εξυπηρέτηση και υποστήριξη, για να απαντήσουμε σε αιτήματά σας, για να βελτιώσουμε την ασφάλεια και την ευχρηστία του ιστοτόπου μας, για να εκτελέσουμε τις μεταξύ μας συναλλαγές, για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας και να καταγράψουμε τυχόν παράπονα σας

Δ. Μας έχετε νομίμως χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας.

5. Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους

Κατά την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε κάποια εξ αυτών σε διάφορους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές μας που θα λειτουργούν είτε ως εκτελούντες την επεξεργασία στο όνομα και για λογαριασμό μας είτε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές δεσμεύονται από συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Παραδείγματα τρίτων μερών μπορεί να αποτελούν εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι, οικονομικοί σύμβουλοι, εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, εξωτερικοί ελεγκτές και λογιστές, ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζουμε ότι όσοι εκτελούν επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό μας λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται κάθε φορά ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες συλλέγονται, μεταφέρονται, αποθηκεύονται και τυγχάνουν εν γένει επεξεργασίας σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και μέτρα ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.

6. Διαβίβαση Δεδομένων σε τρίτες χώρες

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβασθούν σε τρίτες χώρες (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) βάσει συμβατικών μας υποχρεώσεων ή διότι μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία σε τρίτες χώρες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων και να παρέχουν κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα οι κατάλληλες αυτές εγγυήσεις περιλαμβάνουν συνήθως την υπογραφή των τυποποιημένων ρητρών προστασίας που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των εν λόγω ρητρών, επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναγράφεται παρακάτω.

7. Για πόσο καιρό τηρούμε τα δεδομένα σας

Θα επεξεργαστούμε και θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όλη τη διάρκεια της σχέσης μας και για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεών μας, σύμφωνα με την Πολιτική Διακράτησης που υιοθετεί ο Οργανισμός.

Θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία καθώς και μετά από αίτησή ή αντίρρησή σας στην επεξεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι που να απαιτούν να τα διατηρήσουμε περαιτέρω, όταν δεν είναι απαραίτητα για σκοπούς συμμόρφωσής μας με νομικές υποχρεώσεις ή με την ανάκληση της συγκατάθεσής σας (εάν η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων βασίστηκε σε αυτή).

8. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και profiling

Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αν αυτό συμβεί θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα και εκ των προτέρων, πληροφορώντας σας για την λογική της σκοπούμενης αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε και τυχόν συνέπειες για εσάς.

9. Χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς marketing

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για το έργο και τις δράσεις μας μόνο εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας ή αν θεωρούμε ότι έχουμε υπέρτερο έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς marketing καθώς και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς και δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

10. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από εμάς:

Α. Δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι το δικαίωμα να δείτε ή να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

Β. Δικαίωμα διόρθωσης, ήτοι το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και που μπορεί να είναι ελλιπή ή ανακριβή.

Γ. Δικαίωμα διαγραφής, ήτοι το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών («δικαίωμα στη λήθη»). Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.

Δ. Δικαίωμα εναντίωσης, ήτοι το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όταν βασιζόμαστε σε υπέρτερο έννομο συμφέρον μας, αλλά για λόγους που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή σας, θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

Ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ήτοι το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, η επεξεργασία είναι παράνομη ή δεν χρειάζεται να τα διατηρούμε για τους σκοπούς που τα συλλέξαμε.

ΣΤ. Δικαίωμα στη φορητότητα, ήτοι το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς και να ζητήσετε να διαβιβαστούν από εμάς απευθείας σε άλλους οργανισμούς που θα μας κατονομάσετε.

Ζ. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση (προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί) αλλά αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται την διακοπή κάποιων υπηρεσιών που σας παρείχαμε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό στη διεύθυνση: Σταδίου 3Α, 10562 Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

11. Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Η νομοθεσία σας παρέχει το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της ΑΠΔΠΧ, εφόσον θεωρείτε ότι ο Οργανισμός παραβιάζει την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

12. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Κατ’ αρχάς διαθέτουμε και χρησιμοποιούμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό που ασχολείται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά/επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, επεξεργασία από ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικούς ελέγχους.

13. Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα μας προβαίνει σε χρήση των «cookies». Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που είναι απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Χρήσης Cookies εδώ.

14. Ισχύς Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από τον Οργανισμό στις 01.04.2023 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν ισχύ για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση.