Ομιλητές

140 ομιλητές και ομιλήτριες από 35 χώρες