Ομιλητές

Η λίστα των ομιλητών εμπλουτίζεται συνεχώς. Οι ομιλητές είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.