Πειραιώς 260

Πειραιώς 260, Άγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Η είσοδος στο χώρο είναι από την οδό Πολυκράτους 2-4, Μοσχάτο 183 46

210 9282900

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Πειραιώς 260

Πρόκειται για τις κτηριακές εγκαταστάσεις όπου στεγαζόταν παλαιότερα το εργοστάσιο επίπλων γραφείου Τσαούσογλου. Tο συγκρότημα περιήλθε στην κυριότητα της Εθνικής Τράπεζας η οποία παραχώρησε τη χρήση μέρους των χώρων του στο Φεστιβάλ Αθηνών. Τυπικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του ’70, το εργοστάσιο Τσαούσογλου περιλαμβάνει τέσσερα πολύ μεγάλα κτήρια / υπόστεγα που έχουν ανακηρυχθεί διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Κεντρική αρτηρία πρώην βιομηχανικής περιοχής, η ίδια η οδός Πειραιώς εξελίσσεται ήδη σε ένα από του βασικούς νέους άξονες ανάπτυξης της Αθήνας με έντονη παρουσία πολιτιστικών χρήσεων.

PIREOS_FLOORPLAN_3200x3200