Κεντρική Σκηνή

Η κεντρική σκηνή θα φιλοξενήσει το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος με αρκετά panels συζήτησης, key notes, case studies, αλλά και το πρωτότυπο format του "live journalism" να πραγμαοποιούνται εκεί.