ΕΓΓΡΑΦΗ

Ομιλητές

Παύλος Σερμπέζης

Παύλος Σερμπέζης

Ερευνητής πληροφορικής

Ο Παύλος Σερμπέζης είναι ερευνητής στον τομέα της επιστήμης δεδομένων. Συνεργάζεται με το Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων και Παγκοσμίου Ιστού του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στην επιστήμη υπολογιστών από το πανεπιστήμιο EURECOM της Sophia-Antipolis στη Γαλλία. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες προσανατολίζονται στην εφαρμογή τεχνικών επιστήμης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για εξόρυξη δεδομένων του Παγκοσμίου Ιστού (Web), ανάλυση κοινωνικών δικτύων και συστημάτων παραγωγής προτάσεων.