ΈΡΕΥΝΑ αποτύπωσης απόψεων της δημοσιογραφικής κοινότητας

τελευταία ενημέρωση: η έρευνα έχει ολοκληρωθεί

Εκτίμηση απόψεων και στάσεων των δημοσιογράφων για το δημοσιογραφικό επάγγελμα

Η πανελλαδικής εμβέλειας ανώνυμη έρευνα διενεργείται με στόχο να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο οι ίδιοι οι επαγγελματίες της δημοσιογραφικής κοινότητας εμπιστεύονται τη δημοσιογραφία και να αποτυπωθούν οι παράγοντες που πιθανώς επηρεάζουν την εμπιστοσύνη τους στο επάγγελμα.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί πέντε λεπτά. Οι απαντήσεις θα παραμείνουν απόρρητες, ενώ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανενός είδους ταυτοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων. Όλα τα στοιχεία θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Η έρευνα υλοποιείται από τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για λογαριασμό του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού iMEdD. Τα στατιστικά αποτελέσματά της θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στο Διεθνές Φόρουμ Δημοσιογραφίας 2022 του iMEdD.

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Είναι Ζήτημα Εμπιστοσύνης.