ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Africa Women Journalism Project (AWJP)

Africa Women Journalism Project (AWJP)

https://www.theawjp.org/

Το Πρόγραμμα Δημοσιογραφίας Γυναικών της Αφρικής (AWJP) έχει δεσμευτεί να ενισχύσει τις φωνές των γυναικών δημοσιογράφων και να αυξήσει την κάλυψη των ελλιπώς προβεβλημένων θεμάτων φύλου, υγείας και ανάπτυξης που επηρεάζουν περιθωριοποιημένες ομάδες. Το AWJP εξοπλίζει τις γυναίκες στα αφρικανικά μέσα ενημέρωσης με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το δίκτυο υποστήριξης που χρειάζονται για να προωθήσουν τη δημοσιογραφία που ρίχνει φως σε θέματα φύλου, υγείας και ανάπτυξης που επηρεάζουν τις γυναίκες και άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες.