ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Συμμετέχουν στο media village

Εδώ θα βρείτε τη λίστα των οργανισμών που θα μπορείτε να γνωρίσετε στο Media Village.

Ομιλητές από...

Εδώ θα βρείτε τη λίστα των οργανισμών ή/και μέσων όπου απασχολούνται οι ομιλητές μας. Η λίστα εμπλουτίζεται συνεχώς.