ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

European Journalism Center (EJC)

European Journalism Center (EJC)

https://ejc.net/

Το ολλανδικό ίδρυμα Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας (EJC) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Ολλανδία. Σκοπός του είναι να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας, συνδέοντας δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης με νέες ιδέες, δημιουργώντας κοινότητες, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα μοναδικών εμπειριών, παρέχοντας επιχορηγήσεις και ανάπτυξη δεξιοτήτων, και παρέχοντας πόρους και εκπαίδευση σε προσιτές τιμές ή δωρεάν. Κάθε δραστηριότητα που σχεδιάζει και υλοποιεί το EJC βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: Υποστήριξη, δικτύωση, έμπνευση και συμμετοχή.