ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

The Manifold

The Manifold

https://themanifoldfiles.org/gr/?noredirect=el-GR

Το Manifold είναι μια μη κερδοσκοπική, ερευνητική ομάδα με μέλη στην Αθήνα, τη Λευκωσία και το Λονδίνο. Παράγει δημοσιογραφία για το δημόσιο συμφέρον, εστιάζοντας σε περίπλοκα θέματα που απαιτούν μακρόπνοη δέσμευση για να τα φωτίσουν στο πλαίσιό τους και για να παρακολουθήσουν την εξέλιξή τους.