ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Global Investigative Journalism Network (GIJN)

Global Investigative Journalism Network (GIJN)

https://gijn.org/

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (GIJN)λειτουργεί ως διεθνής κόμβος για τους ερευνητές δημοσιογράφους παγκοσμίως. Βασική αποστολή του είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση της ερευνητικής δημοσιογραφίας σε όλο τον κόσμο -με ιδιαίτερη έμφαση σε δημοσιογράφους που προέρχονται από καταπιεστικά καθεστώτα και περιθωριοποιημένες κοινότητες. Στον πυρήνα του GIJN βρίσκεται μια διεθνής ένωση μη κερδοσκοπικών δημοσιογραφικών οργανισμών.