ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Fundación porCausa

Fundación porCausa

https://porcausa.org/

Το Fundación porCausa είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Ισπανία που ασχολείται με την έρευνα, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία σε θέματα μετανάστευσης.

Στόχος του είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη δικαιότερων και αποτελεσματικότερων δημόσιων πολιτικών, μέσω της παραγωγής αυστηρών μελετών και αναλύσεων, της κατάρτισης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών και της ενεργού συμμετοχής στο δημόσιο διάλογο. Μεταξύ των δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί το Fundación porCausa είναι η παραγωγή εκθέσεων, μελετών και εμπεριστατωμένων αναλύσεων για θέματα μετανάστευσης και προσφύγων, η διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων για τη διάδοση της γνώσης και την προώθηση του διαλόγου, η υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και η συνεργασία με άλλους φορείς για την προώθηση μιας δικαιότερης και πιο δίκαιης ατζέντας για θέματα μετανάστευσης και προσφύγων.