ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Data and Web Science Laboratory

Data and Web Science Laboratory

https://datalab.csd.auth.gr/

Το Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων και Ιστού (DATALAB A.U.Th.) είναι μια δραστήρια ερευνητική ομάδα που ασχολείται με την έρευνα και την καινοτομία σε πολύπλοκες τεχνολογίες επιστήμης και μηχανικής δεδομένων ΤΠΕ, προσφέροντας ολοκληρωμένες αναλύσεις με πολλαπλές μεθόδους και πεδίο εφαρμογής. Το Datalab διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στα ακόλουθα ερευνητικά θέματα: εξαγωγή και ανάλυση πληροφοριών για δεδομένα μεγάλης κλίμακας, ανάκτηση πληροφοριών και διαχείριση βασικών δεδομένων, σχεδιασμός και ανάπτυξη, μαζικά παράλληλα συστήματα, ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αποκεντρωμένες εφαρμογές.