Πρόγραμμα

WORKSHOP
90 min
11:00 - 12:30 EET
28 Sep.
Auditorium
Διερευνώντας εγκλήματα πολέμου με χρήση OSINT
Προσθήκη στο ημερολόγιο μου

Με επίκεντρο την αξιοποίηση πληροφοριών ανοικτού κώδικα (OSINT), αυτό το workshop θα καταδείξει τη δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών για εγκλήματα πολέμου σε δυσπρόσιτες εμπόλεμες ζώνες. Θα διερευνηθεί η συμβολή των OSINT στην άσκηση διεθνών διώξεων και οι συμμετέχοντες θα μυηθούν στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της Σύμβασης της Γενεύης. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένα παραδείγματα από τη Συρία, τη Λιβύη και την Ουκρανία, θα παρουσιαστούν τα είδη εγκλημάτων πολέμου που είναι εφικτό να τεκμηριωθούν μέσω της χρήσης OSINT. Επιπλέον, το workshop θα εξερευνήσει εργαλεία και τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το είδος ερευνητικής δημοσιογραφίας.

Θα παρουσιαστεί, τέλος, μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην ερευνητική δημοσιογραφία ώστε να αντιμετωπιστεί το ψυχικό τραύμα και τρόποι αποφυγής εμφάνισης της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (PTSD). Η συνεδρία θα κλείσει με ερωτήσεις από το κοινό.

Προειδοποίηση: σκληρές εικόνες, βία, αίμα, σεξουαλικά εγκλήματα, πόλεμος

Ομιλητές