Πρόγραμμα

WORKSHOP
60 min
13:00 - 14:00 EET
28 Sep.
Classroom
Εισαγωγή στην «αποκριτική δημοσιογραφία»
Προσθήκη στο ημερολόγιο μου

Σε αυτό το session θα εξοικειωθείτε με τους τέσσερις πυλώνες της «αποκριτικής δημοσιογραφίας» (solutions journalism) και θα μάθετε πώς να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης σας ώστε να αναζητάτε ιστορίες που επικεντρώνονται σε λύσεις και όχι μόνο σε προβλήματα. Θα εξετάσουμε παραδείγματα από τους τομείς του κλίματος και της υγείας, τα οποία αναδεικνύουν τις δυνατότητες της εποικοδομητικής δημοσιογραφίας στην αύξηση της συμμετοχής του κοινού.

Το session επιμελείται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας (EJC).

Ομιλητές