Ομιλητές

Gerbais Juliette

Gerbais Juliette

Βοηθός Έργου, European Journalism Centre

Η Juliette Gerbais είναι βοηθός έργου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας (EJC), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα την Ολλανδία που έχει ως στόχο την υποστήριξη, την ενίσχυση και την ανάπτυξη της δημοσιογραφίας στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο του ρόλου της, συμβάλλει ενεργά στα προγράμματα επιχορήγησης του EJC, τα οποία αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των εφημερίδων και των ανεξάρτητων δημοσιογράφων σε ολόκληρη την Ευρώπη και την εξασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητάς τους. Η Juliette μιλάει και γράφει άπταιστα την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.