Πρόγραμμα

WORKSHOP
110 min
11:10 - 13:00 EET
30 Sep.
Classroom
Εργαλεία και μέθοδοι για την επεξεργασία και τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων για έρευνες στο OCCRP
Προσθήκη στο ημερολόγιο μου

Παρόλο που κάθε έρευνα είναι μοναδική, υπάρχουν πολλές ομοιότητες όσον αφορά τις απαιτήσεις από τα δεδομένα. Αυτές περιλαμβάνουν την αναζήτηση ονομάτων σε διάφορα σύνολα δεδομένων και αρχεία εγγράφων, τη διαχείριση διαρροών, την εξαγωγή δεδομένων πλαισίου (contextual data), όπως μητρώα εταιρειών και δικαστικά έγγραφα, την ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές, τη χαρτογράφηση δικτύων και πολλά άλλα. Οι παραπάνω πρακτικές είναι τόσο διαδεδομένες που το OCCRP έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη για τη γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους δημοσιογράφους να ακολουθήσουν τις διαδρομές του χρήματος και να διακρίνουν μοτίβα και συσχετισμούς. Σε αυτό το session, ο Eric Barrett θα παρουσιάσει τα εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί η μικρή ομάδα δεδομένων του για την υποστήριξη ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο, διευκρινίζοντας το σκεπτικό πίσω από την επιλογή τους.

Για την ενεργή συμμετοχή τους στο workshop, οι συμμετέχοντες θα ήταν χρήσιμο να φέρουν τους φορητούς υπολογιστές τους και, εάν είναι εφικτό, να δημιουργήσουν λογαριασμό στην πλατφόρμα Aleph εκ των προτέρων: https://docs.aleph.occrp.org/users/getting-started/account/

Ομιλητές