Ομιλητές

Γιώργος Σιάκας

Γιώργος Σιάκας

Διευθυντής Ερευνών στη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς ΕΠΙ ΠαΜακ Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης ΔΠΘ

Ο Δρ Γιώργος Σιάκας υπηρετεί από το 2015 ως Διευθυντής Ερευνών της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 2022 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής ποσοτικών μεθόδων έρευνας του κομματικού και πολιτικού συστήματος στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Διδάσκει, από το 2020, μαθήματα πολιτικής κοινωνιολογίας, συγκριτικής πολιτικής και εκλογικής συμπεριφοράς. Συμμετέχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών για λογαριασμό ιδιωτικών φορέων, ειδησεογραφικών δικτύων και ερευνητικών ινστιτούτων στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς.