Ομιλητές

Μπορμπουδάκης Δημήτρης

Μπορμπουδάκης Δημήτρης

Μετα-διδακτορικός Ερευνητής, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο Δρ Μπορμπουδάκης είναι μετα-διδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και στην περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ. Η έρευνα του επικεντρώνεται στην πολιτική οικολογία, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις προστατευόμενες περιοχές, και τις οικολογίες του εκτοπισμού. Μένει στην Αθήνα.

Συμμετέχει...