Ομιλητές

Δημητριάδης Ηλίας

Δημητριάδης Ηλίας

Επιστήμονας Δεδομένων/Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Data and Web Science Lab, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Ηλίας Δημητριάδης είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής και επιστήμονας δεδομένων στο Data and Web Science Lab (https://datalab.csd.auth.gr/), του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην πληροφορική από το ΑΠΘ και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Η τρέχουσα έρευνά του επικεντρώνεται στην εξόρυξη δεδομένων, την εξόρυξη γραφημάτων, την επεξεργασία φυσικής γλώσσας (ΕΦΓ), τη μηχανική μάθηση, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάλυση κοινωνικών δικτύων.