Ομιλητές

Ηλίας Δημητριάδης

Ηλίας Δημητριάδης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ο Ηλίας Δημητριάδης είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής κι επιστήμονας δεδομένων στο εργαστήριο επιστήμης δεδομένων και παγκόσμιου ιστού του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει πτυχίο Φυσικής από το ΑΠΘ, μεταπτυχιακό τίτλο στις τεχνολογίες πληροφορικής κι επικοινωνιών (ΔΙΠΑΕ) και διδακτορικό τίτλο σπουδών στην επιστήμη υπολογιστών (ΑΠΘ). Έχει εργαστεί σε πολλά ερευνητικά έργα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες επικεντρώνονται στην ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα και αισθητήρων, στην ανάλυση γράφων, στις μεθόδους κι εφαρμογές μηχανικής μάθησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας.