Ομιλητές

Huynh Anita

Huynh Anita

Υπεύθυνη Προγράμματος και Επικοινωνίας, World Press Photo Foundation

Η Anita Huynh είναι υπεύθυνη προγράμματος και επικοινωνίας στο World Press Photo Foundation. Επιβλέπει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του οργανισμού, τις στρατηγικές οπτικής σκέψης και τις κοινοτικές δραστηριότητες. Πριν αναλάβει αυτόν τον ρόλο υπήρξε επικεφαλής της ομάδας επικοινωνίας, όπου συνέβαλε στην ανάπτυξη στρατηγικής περιεχομένου και δέσμευσης του World Press Photo.