Ομιλητές

Brand Simon

Brand Simon

Ηγέτης Φοιτητών στο SNF Ithaca, Πανεπιστήμιο Delaware

Ο Brand Simon είναι ηγέτης φοιτητών στο SNF Ithaca του πανεπιστημίου του Delaware, ενώ στο παρελθόν έκανε πρακτική άσκηση σε διάφορες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία. Πρόσφατα πέρασε ένα εξάμηνο στην Ουάσινγκτον κάνοντας πρακτική άσκηση στο Συνέδριο Ηγεσίας για τα Πολιτικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα (The Leadership Conference on Civil and Human Rights).