Ομιλητές

Das Abhijit

Das Abhijit

Διευθυντής Προγράμματος, Stichting Democratie en Media

Ως διευθυντής προγράμματος στο Stichting Democratie en Media, ο Abhijit Das είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα επιχορήγησης και υποστήριξης των εταίρων του ιδρύματος. Το ίδρυμα είναι πλήρως ανεξάρτητο και υποστηρίζει τη δημοσιογραφία ως βασικό πυλώνα ενός δημοκρατικού κράτους. Είναι επίσης συμπρόεδρος του Journalism Funders Forum (Φόρουμ Χρηματοδοτών Δημοσιογραφίας). Ο Abhijit έχει σπουδάσει ποινικό δίκαιο και είναι κάτοχος MBA.