Ομιλητές

Singer-Vine Jeremy

Singer-Vine Jeremy

Διευθυντής, The Data Liberation Project

Ο Jeremy Singer-Vine διευθύνει το Data Liberation Project, μια πρωτοβουλία με έδρα τις ΗΠΑ για τον εντοπισμό, την απόκτηση, την αναδιαμόρφωση, τον καθαρισμό, την καταγραφή, τη δημοσίευση και τη διάδοση συνόλων δεδομένων δημόσιου ενδιαφέροντος. Δημοσιεύει επίσης το Data Is Plural, ένα εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με χρήσιμα/ενδιαφέροντα σύνολα δεδομένων. Από το 2014 έως τις αρχές του 2022, διετέλεσε συντάκτης δεδομένων για το BuzzFeed News. Στο παρελθόν έχει επίσης εργαστεί στη Wall Street Journal και στο περιοδικό Slate.