Ομιλητές

Hoffmann Anton Julian

Hoffmann Anton Julian

Σύμβουλος και Σχεδιαστής Οπτικοποίησης Δεδομένων

Ο Julian Hoffmann Anton είναι δημιουργικός Σχεδιαστής και Σύμβουλος Οπτικοποίησης Δεδομένων, με εξειδίκευση σε 3D Data Visuals & Animations και υπόβαθρο στα Οικονομικά και την Επιστήμη Αστικών Δεδομένων. Στόχος του Julian είναι να έχει θετικό αντίκτυπο στον κόσμο, παρουσιάζοντας αναλύσεις χωρικών δεδομένων μέσω οπτικών μέσων, όπως χάρτες, δίκτυα και διαγράμματα. Πρωτοστατεί πάντα στην καινοτομία, εξερευνώντας πρωτοποριακές μεθόδους ανοικτού κώδικα σε 3D, Generative AI, Digital Art και μικτά μέσα για να φέρει επανάσταση στην παρουσίαση των δεδομένων.