ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

BIRN (Balkan Investigative Reporting Network)

BIRN (Balkan Investigative Reporting Network)

Το Balkan Investigative Reporting Network είναι ένα δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων που προωθεί την ελευθερία του λόγου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη.