ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Bloomberg

Bloomberg

Η πρωτοβουλία Bloomberg Media Initiative Africa (BMIA), που ξεκίνησε από τον Mike Bloomberg στη Νότια Αφρική το 2014, είναι ένα παναφρικανικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ενός παγκοσμίως ανταγωνιστικού τομέα των μέσων ενημέρωσης και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Μέσω της εκπαίδευσης στελεχών, συναντήσεων, υποτροφιών μέσων ενημέρωσης και ενός κοινοτικού ταμείου μέσων ενημέρωσης, το BMIA προωθεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσω της δημοσιογραφίας δεδομένων για την προώθηση των επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης στην Αφρική. Το BMIA χρηματοδοτείται από το Bloomberg, το Ίδρυμα Ford και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο παρέχει υποστήριξη για την εκπαίδευση καθηγητών στην επιχειρηματική δημοσιογραφία.