ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

EDJNet (European Data Journalism Network)

EDJNet (European Data Journalism Network)

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημοσιογραφίας Δεδομένων (EDJNet) είναι ένα δίκτυο ανεξάρτητων οργανώσεων μέσων ενημέρωσης και newroom που παράγουν και προωθούν την κάλυψη δεδομένων που αφορούν ευρωπαϊκά θέματα σε διάφορες γλώσσες. Το δίκτυο αποτελείται από δημοσιογράφους, προγραμματιστές και εμπειρογνώμονες πολιτικής. Το δίκτυο δημιουργήθηκε το 2017.