ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

GIJN (Global Investigative Journalism Network)

GIJN (Global Investigative Journalism Network)

Το Global Investigative Journalism Network λειτουργεί ως διεθνές hub για τους ερευνητές δημοσιογράφους παγκοσμίως. Βασική αποστολή μας είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση της ερευνητικής δημοσιογραφίας σε όλο τον κόσμο - με ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές που προέρχονται από καταπιεστικά καθεστώτα και περιθωριοποιημένες κοινότητες. Στην καρδιά του GIJN βρίσκεται μια διεθνής ένωση μη κερδοσκοπικών δημοσιογραφικών οργανισμών.