ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project)

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project)

Ως πλατφόρμα ερευνητικών ρεπορτάζ για ένα παγκόσμιο δίκτυο ανεξάρτητων κέντρων μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων, το OCCRP επαναπροσδιορίζει την ερευνητική δημοσιογραφία ως δημόσιο αγαθό. Μπροστά στο αυξανόμενο κόστος και τις αυξανόμενες απειλές για τα ανεξάρτητα Μέσα ενημέρωσης, το OCCRP παρέχει στα κέντρα ενημέρωσης και στους δημοσιογράφους μια σειρά από κρίσιμους πόρους και εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής και φυσικής ασφάλειας, και επιτρέπει σε όσους καλύπτουν τα πιο ευαίσθητα θέματα να εργάζονται σε ομάδες με έμπιστους συντάκτες.