ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Solomon

Solomon

Το Solomon είναι ένα βραβευμένο ερευνητικό Μέσο που εδρεύει στην Αθήνα. Δημοσιεύει γύρω από ζητήματα δημοσίου συμφέροντος, με αποστολή να ασκεί έλεγχο σε φορείς πάσης φύσεως εξουσίας.