ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Trusting News

Trusting News

Στο Trusting News, μαθαίνουμε πώς οι άνθρωποι αποφασίζουν ποιες ειδήσεις εμπιστεύονται και μετατρέπουμε αυτή τη γνώση σε εφαρμόσιμες στρατηγικές για τους δημοσιογράφους. Εκπαιδεύουμε και ενδυναμώνουμε τους δημοσιογράφους ώστε να αναλάβουν την ευθύνη για την επίδειξη αξιοπιστίας και την ενεργή απόκτηση εμπιστοσύνης μέσω της διαφάνειας και της δέσμευσης. Σε έναν συνεχή κύκλο έρευνας, μάθησης και ανταλλαγής με τον κλάδο, διερευνούμε πώς να ενσωματώσουμε το χτίσιμο εμπιστοσύνης στα πρότυπα και τις πρακτικές της δημοσιογραφίας.