Πρόγραμμα

PANEL
90 min
18:30 - 20:00 EET
08 Όκτ.
Δημοσιογράφοι στον πόλεμο
Προσθήκη στο ημερολόγιο μου

Οι πολεμικοί ανταποκριτές αντιμετωπίζουν στο πεδίο της μάχης σημαντικό αριθμό προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την προσωπική τους ασφάλεια και την κάλυψη των βασικών φυσικών τους αναγκών. Σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, οι δημοσιογράφοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολίτες-άμαχοι, και το δημοσιογραφικό λειτούργημα πρέπει να επιτελείται σε συνθήκες ασφάλειας και υπό όλους τους κανόνες διεθνούς δικαίου, ακόμη και σε ένα πεδίο μάχης. Σε αυτό το πάνελ θα τεθούν και θα συζητηθούν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε σε μία προσπάθεια να κατανοήσουμε το πώς καλείται να λειτουργήσει ο δημοσιογράφος μέσα σε ένα ήδη εξαιρετικά πολύπλοκο πληροφοριακό περιβάλλον.

Ομιλητές