Πρόγραμμα

WORKSHOP
60 min
15:00 - 16:00 EET
08 Όκτ.
Training Zone - Workshop Room 2
Πώς να μην ψεύδεστε με τη στατιστική
Προσθήκη στο ημερολόγιο μου

Πού σταματούν οι βεβαιότητες και πού αρχίζουν οι αβεβαιότητες στη στατιστική, τι είναι ψέμα και τι μπορεί να πάρει τις διαστάσεις ψεύδους, τι σημαίνει «Greek Statistics» και γιατί αυτή η φράση βρήκε τη θέση της στον δημόσιο λόγο είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντηθούν στο workshop, το οποίο εστιάζει στη δημοσιογραφική κάλυψη στατιστικών αναλύσεων. Μέσα από την προβολή και τον σχολιασμό παραδειγμάτων και αντιπαραδειγμάτων, καταλήγουμε σε καλές πρακτικές που υπηρετούν την ακρίβεια και διαφυλάττουν τη δημοσιογραφική τιμιότητα έναντι της εξαπάτησης δια της στατιστικής.

Ομιλητές