Πρόγραμμα

WORKSHOP
90 min
15:30 - 17:00 EET
28 Sep.
Auditorium
Τεχνητή νοημοσύνη σε μικρά newsroom - Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο δημοσιογραφικό έργο μέσω συνεργασίας και σωστής στρατηγικής [Μέρος ΙΙ]
Προσθήκη στο ημερολόγιο μου

Η εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην αίθουσα σύνταξης δεν έχει να κάνει μόνο με τη χρήση τεχνολογίας και δεδομένων, αλλά και με τους ανθρώπους. Αυτό το workshop έχει σχεδιαστεί ως μια άσκηση που θα σας βοηθήσει να ενσωματώσετε την τεχνητή νοημοσύνη στο newsroom σας, αξιοποιώντας παράλληλα τις δεξιότητες των μελών της ομάδας, συνάπτοντας συνεργασίες, αποκτώντας πρόσβαση σε απαραίτητες πηγές πληροφοριών και αναπτύσσοντας βασικές δεξιότητες (οι οποίες δεν είναι πάντα διαθέσιμες στο γραφείο για μακροπρόθεσμα καινοτόμα έργα). Αυτή η ενότητα του workshop είναι σχεδιασμένη για δημοσιογράφους που διαθέτουν στοιχειώδη κατανόηση των έργων με δεδομένα και της διεξαγωγής έρευνας. Μέσω του brainstorming, στόχος μας είναι η διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης και την αναζήτηση άλλων μορφών υποστήριξης - εσωτερικής ή εξωτερικής - για την ανάπτυξη ενός δημοσιογραφικού έργου που κάνει χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης .

*Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους φορητούς υπολογιστές ή τα tablet τους.

Η παρακολούθηση αυτού του workshop θα είναι πιο εποικοδομητική, εάν οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες έχουν νωρίτερα παρακαλουθήσει το πρώτο μέρος του, «Τεχνητή νοημοσύνη σε μικρά newsroom - Δυσκολίες και προοπτικές [Μέρος Ι]».

Ομιλητές