Πρόγραμμα

WORKSHOP
90 min
12:40 - 14:10 EET
28 Sep.
Auditorium
Τεχνητή νοημοσύνη σε μικρά newsroom - Δυσκολίες και προοπτικές [Μέρος Ι]
Προσθήκη στο ημερολόγιο μου

Εμβαθύνοντας στις βασικές αρχές των αλγορίθμων και στους διάφορους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, θα εξετάσουμε την εφαρμογή τους στην αφήγηση δημοσιογραφικών ιστοριών. Στο session θα παρουσιαστούν περισσότερα από 20 παραδείγματα διαφορετικών έργων από όλο τον κόσμο (κυρίως από τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη), τα οποία θα χρησιμεύσουν ως πηγή έμπνευσης, προσφέροντας ιδέες για την αξιοποίηση της ΤΝ σε διάφορα μέσα - κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο, δορυφορικές εικόνες και όργανα μέτρησης. Οι έρευνες θα καλύπτουν θέματα όπως η πολιτική, το περιβάλλον, η υγεία και η εκπαίδευση.

*Η παρουσίαση δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Συμμετέχοντες και συμμετέχουσες που επιθυμούν να εμβαθύνουν μπορούν, στη συνέχεια, να παρακολουθήσουν το δεύτερο μέρος του workshop, «Τεχνητή νοημοσύνη σε μικρά newsroom - Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο δημοσιογραφικό έργο μέσω συνεργασίας και σωστής στρατηγικής [Μέρος ΙΙ]».

Ομιλητές