Πρόγραμμα

WORKSHOP
50 min
13:10 - 14:00 EET
30 Sep.
Auditorium
Ακυρώθηκε - Φωνές πολιτών και κοινοτήτων: Τοπική δημοσιογραφία και δημόσιος διάλογος που διαμορφώνει τη δημόσια πολιτική
Προσθήκη στο ημερολόγιο μου

Με την τοπική δημοσιογραφία να βρίσκεται σε παρακμή, οι πολίτες και οι κοινότητες πασχίζουν να κατανοήσουν καίρια δημόσια θέματα που τους αφορούν. Και παρόλο που οι άνθρωποι σήμερα βομβαρδίζονται από πληροφορίες, η πλειονότητα των τελευταίων περιστρέφεται γύρω από εθνικές και διεθνείς ειδήσεις. Η συρρίκνωση της τοπικής δημοσιογραφίας αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία. Ωστόσο, όταν η δημοσιογραφία εναρμονίζεται με τον πολιτικό διάλογο, οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν καλύτερα για τα ζητήματα που τους απασχολούν και έτσι επιτυγχάνεται η μετάβαση από την ατεκμηρίωτη απόψη στην εμπεριστατωμένη κρίση. Αυτό το session θα επικεντρωθεί στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεργαστούν τα πανεπιστήμια και οι δημοσιογραφικές ΜΚΟ για να δημιουργήσουν χώρο για δημοκρατικό διάλογο εντός των τοπικών κοινοτήτων. Ο απώτερος στόχος είναι να ενδυναμωθούν οι πολίτες και να κατανοήσουν πώς να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών.

Ομιλητές