Πρόγραμμα

ΗΜΕΡΑ 1
5 OKT
ΗΜΕΡΑ 2
6 OKT
ΗΜΕΡΑ 3
7 OKT
ΗΜΕΡΑ 4
8 OKT
ΗΜΕΡΑ 5
9 OKT

FILTER BY:

WORKSHOP PLENARY SCREENING SPOTLIGHT KEYNOTE BREAK CASE STUDY PANEL FLASH SESSION ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ
15:00 - 17:30 EET
Coffee & Papers
20:00 - 22:00 EET
Networking