Πρόγραμμα

ΗΜΕΡΑ 1
5 OKT
ΗΜΕΡΑ 2
6 OKT
ΗΜΕΡΑ 3
7 OKT
ΗΜΕΡΑ 4
8 OKT
ΗΜΕΡΑ 5
9 OKT

FILTER BY:

FLASH SESSION SPOTLIGHT BREAK CASE STUDY ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ PANEL KEYNOTE WORKSHOP PLENARY SCREENING
15:00 - 17:30 EET
Coffee & Papers
20:00 - 22:00 EET
Networking